בכורה וברכה

  -  
מראה היסטורית (Français 50, f. 45v): בכורה וברכה

מימין, עשו המצוייד בכלי הצייד שלו מוכר את בכורתו ליעקב הדורש שיישבע.  משמאל, יעקב כורע לפני מיטתו של יצחק ומקבל את הברכה.

 

 


מקור: בראשית כ"ה  |  פרשה: תולדות
איור צבע על קלף
הספרייה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1463
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון