מאמר -

עקידת יצחק: אמונה ומחאה


מחברים:

בשחר ההיסטוריה היהודית, מצוה אל בלתי נתפס, ללא כל הסבר, על חביבו, אבי האומה אברהם, להעלות את בנו האהוב לעולה. בלי לשאול שאלות, מזדרז הזקן למלא את המשימה. בנו, במודע או שלא במודע, משתתף בהכנות. בסופו של דבר, אלוהים משנה את דעתו, אך האב והבן אינם שבים הביתה יחדיו.
 
אי אפשר להישאר אדיש. אפשר להתפעל מאמונתו של האיש ומאומץ לבו, או לגנות את טירופו. למעשה, סוגיות קריטיות רבות ביהדות מעצבות את הסיפור המכונן הזה, ואף מטרימות את אופיין של דתות הבת שלה, הנצרות והאסלאם:
 • המבוכה והיראה שמעוררות קריאת התגר של אלוהים: האם זה אלוהים? למה אני? כיצד עליי להגיב?
 • גיאוגרפיה קדושה: המסע הפנימי/רוחני והחיצוני/גופני
 • האם התוקפנות טבועה באופי האדם?
 • אהבה ומתיחות במשפחה
 • השתקת הנשים
 • האם יש קונפליקט בין אמונה ומוסר?
מנושאים אלה עולות הן דבקות והן מחאה: קבלת הסיפור התנכי כנורמטיבי ונכון והביקורת על אודות עיקרי האמונה.
התיאור המקראי מכיל כבר את ניצני ערעורו. בשאלתו של יצחק "ואיה השה לעולה?" יש או תמימות מוחלטת או חשד כמוס. במדרשים הקדומים, יצחק קורא בקול, קרוע בין אמונה ופחד, ומפציר באברהם שיעקוד אותו היטב שמא התנגדותו הטבעית תפגום בקורבן. כפי שנראה להלן, יתפתחו הסתייגויות אלה, ועד לתקופת הרנסאנס יגדלו ויהפכו לעימותים ברורים, עד שבתקופה המודרנית ייעשו ביטול גמור. אנו נשמע את שני הקולות, נקרא את שני הטקסטים, נבחן את התמונות הסותרות ואז…


עקידת יצחק: אמונה ומחאה

בשחר ההיסטוריה היהודית, מצוה אל בלתי נתפס, ללא כל הסבר, על חביבו, אבי האומה אברהם, להעלות את בנו האהוב לעולה. בלי לשאול שאלות, מזדרז הזקן למלא את המשימה. בנו, במודע או שלא במודע, משתתף בהכנות. בסופו של דבר, אלוהים משנה את דעתו, אך האב והבן אינם שבים הביתה יחדיו.
 
אי אפשר להישאר אדיש. אפשר להתפעל מאמונתו של האיש ומאומץ לבו, או לגנות את טירופו. למעשה, סוגיות קריטיות רבות ביהדות מעצבות את הסיפור המכונן הזה, ואף מטרימות את אופיין של דתות הבת שלה, הנצרות והאסלאם:
 • המבוכה והיראה שמעוררות קריאת התגר של אלוהים: האם זה אלוהים? למה אני? כיצד עליי להגיב?
 • גיאוגרפיה קדושה: המסע הפנימי/רוחני והחיצוני/גופני
 • האם התוקפנות טבועה באופי האדם?
 • אהבה ומתיחות במשפחה
 • השתקת הנשים
 • האם יש קונפליקט בין אמונה ומוסר?
מנושאים אלה עולות הן דבקות והן מחאה: קבלת הסיפור התנכי כנורמטיבי ונכון והביקורת על אודות עיקרי האמונה.
התיאור המקראי מכיל כבר את ניצני ערעורו. בשאלתו של יצחק "ואיה השה לעולה?" יש או תמימות מוחלטת או חשד כמוס. במדרשים הקדומים, יצחק קורא בקול, קרוע בין אמונה ופחד, ומפציר באברהם שיעקוד אותו היטב שמא התנגדותו הטבעית תפגום בקורבן. כפי שנראה להלן, יתפתחו הסתייגויות אלה, ועד לתקופת הרנסאנס יגדלו ויהפכו לעימותים ברורים, עד שבתקופה המודרנית ייעשו ביטול גמור. אנו נשמע את שני הקולות, נקרא את שני הטקסטים, נבחן את התמונות הסותרות ואז…