אמן לא ידוע   -  
תרשים פרספקטיבי של העולם של עשרת הספירות ע"פ ר` משה קורדוברו,

האותיות הראשונות של עשרת הספירות מונחות זו בתוך זו בסדר יורד. האות כ"ף המייצגת "כתר" היא החיצונית ביותר והאות מ"מ המייצגת "מלכות" היא הפנימית ביותרהאותיות הראשונות של עשרת הספירות מונחות זו בתוך זו בסדר יורד. האות כ"ף המייצגת "כתר" היא החיצונית ביותר והאות מ"מ המייצגת "מלכות" היא הפנימית ביותר


מקור:                     
איור ספר
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1592
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון