סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
תרגום המשושה לאנגלית עתיקה מאת אלפריק (Cotton Claudius B.IV, f. 7v) : אדם וחוה מתחבאים, מגורשים מן הגן

למעלה, אלהים קורא לאדם וחוה כאשר הם מתחבאים בתוך הגן.  למטה מימין, מלאך מספר לאדם וחוה שיצטרכו לעבוד מכאן ואילך. למטה משמאל, אדם וחוה מגורשים מגן העדן ע"י האל.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1150 - 1170
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון