סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
תרגום המשושה לאנגלית עתיקה מאת אלפריק (קוטון קלאודיוס B.IV, (7r : אדם וחוה
חוה קוטפת פרי מעץ הדעת ומציעה אחד לאדם, אשר עומד מאחוריה ונוגס בפרי. אדם וחוה עירומים, אדם בעל זקן וחוה בעלת שיער ארוך, במקביל לנחש המלופף סביב גזע העץ.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1050 - 1075
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון