סיפור גן עדן

  -  
תפילות בשבחי אם האלהים ליעקובוס קוקינובפוס (Gr. 1208, f.50r): גן עדן
דמות גבר, המייצג את מקור המים של גן העדן, משקה באמצעות צינור עבה ממנו יוצאים ארבעת נהרות גן העדן. מול אדם ניצב שער גדול מימדים עליו שומרים שני כרובים- ממעל ומתחת. על השער  עצמו חקוקה דמות כרוב.


מקור: בראשית ב` - ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1100 - 1200
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון