-  
תפילות בשבחי אם האלהים ליעקובוס קוקינובפוס (Grec 1208, f.49v): אחרי הנפילה – קין והבל
למעלה במרכז, אדם וחוה, לבושים עדיין בעלים, יושבים יחד על תל גבוה, המייצג נקודה מוקדמת בחייהם לאחר הגירוש.  למטה, בתחתית התל יושבים אדם וחוה בבית, הפעם בבגדי צמר, כשחוה משפילה את ראשה בצער, שערו של אדם אפור.
למעלה משמאל, קין, הלבוש בבגד צמר לבן, עומד ליד מזבח שעליו מנחה מפרי האדמה  ללא אש; מימין,  הבל, הלבוש בבגד צמר כחול, מעלה כבש הנשרף באש היורדת מן השמים.
למטה, משמאל יושבים קין להבל ומשוחחים; קין מחזיק כלים בידיו. במרכז, השניים עוברים מישיבה לעמידה. מימין, קין משסף את גרונו של הבל. דמו של הבל נספג באדמה.
 
 

מקור: בראשית ג` - ד`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת , פריז
תאריך : 1100 - 1200
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון