סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
תפילות בשבחי אם האלהים ליעקובוס קוקינובפוס (Gr. 1208, f.47): אדם וחוה
למעלה משמאל, חוה עומדת לבדה מול הנחש המנסה לפתות אותה; מימין, חוה מפתה את אדם. באמצע, מלאך אלהים מוכיח את אדם וחוה על חטאם. אדם וחוה מכופפים ראשיהם בבושה ומניחים את ידם על חזם כאות לחרטה. חלציהם מכוסים כעת בצמחיה. רוח מקור גן העדן נושא צינור עבה ממנו יוצאים ארבעת נהרות הגן. למטה, אלהים רודף אחר אדם וחוה ומבריחם מן הגן.

שימו לב: את מקור התמונה יש לחפש לפי Gr 1208, f.47


מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת , פריז
תאריך : 1100 - 1200
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון