-  
ביבליית רודה (Lat. 6 (3), 45v): העצמות היבשות
למעלה, יחזקאל מנבא נגד העבודה הזרה המנוהלת על ההרים (פרק ו`). ברגיסטר השני מלמעלה, יחזקאל מובא בציצת ראשו לירושלים ורואה את עבודת האלילים של זקני העיר (פרק ח`). ברגיסטר השלישי, יד האלהים מצווה את יחזקאל בדבר העצמות היבשות; מימין, ארבע רוחות ויד האלהים מחיות את המתים מקברותיהם. ברגיסטר התחתון, יחזקאל כותב את שמות ישראל ויהודה על שתי לוחות ומימין, יחזקאל נהרג.


מקור: יחזקאל ו`; ח`; ל"ז
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1050 - 1075
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון