מעשה בראשית

אנטון קוברגר   -  
ביבליה קוברגר: אלוהים בורא את חווה בצו
במעגל הפנימי ביותר, אלוהים מוציא את חוה מדופן האדם הישן. במעגלים הבאים נראים הימים והחיות בתוכם, הכוכבים, השמש והירח. במעגל החיצוני אלוהים יושב מוקף במלאכים, כאשר דברו יוצא מפיו.

מקור: בראשית א`-ב`  |  פרשה: בראשית
איור צבע

תאריך : 1483
יצירות נוספות של אנטון קוברגר
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון