שלמה בן רפאל   -  
תנ"ך פרפיניאן (Heb. 7, גיליון v12) : כלי בית המקדש

שני כרובי זהב, בעלי כנפיים ופלגי גוף עליון של בני אדם, פונים זה אל זה, מעל כפורת הזהב המכסה את ארון הברית. מימין נמצאת המנורה, ותחתיה שולחן הפנים, צנצנת המן והמטות של אהרון וקרח.


מקור: שמות כ"ה  |  פרשה: תרומה
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1299
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון