סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
ביבליית נאפולי המאוייר (Ms. 1191, f. 4r ): אלהים מצווה לאדם
האל, המוצג כדמות לבושה בעלת שלושה ראשים מוקפי הילה, יושב מול אדם ואוסר עליו לאכול מפירות עץ הדעת. אדם עומד מולו כשידיו שלובות על חזהו. מתחתיהם זורמים ארבעת ראשי נהר גן העדן: פישון, גיחון, הפרת והחידקל.

פרשה: בראשית
איור צבע
הספריה הלאומית של אוסטריה, וינה
תאריך : 1300 - 1400
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון