משפחת האבות

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (MS M.638 fol. 4ra): לוט עוזב את סדום; רבקה מנחה את יעקב; יצחק מברך את יעקב
משמאל: לוט מוביל את שתי בנותיו מחוץ לסדום המתמוטטת מאחוריהם. להבות אש נורות מענן ושורפות את העיר. דמויות רבות נופלות מן   
             הבניינים הקורסים ונלכדות בין ההריסות. אשת לוט מביטה אל העיר החרבה ונהפכת לנציב מלח.
מימין: רבקה מלבישה מאחורי עץ את יעקב הקטן, המחזיק בידו מנת ציד.
            יעקב כורע מתחת ליצחק אביו ומגיש לו את מנת הבשר שביקש. יצחק יושב בעיניים עצומות על כס כבוד וממשש את ידו של יעקב.

מקור: בראשית י"ט; כ"ז  |  פרשה: וירא
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1250
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון