אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (MS. Ludwig I 6) : מרד אבשלום
בחלק העליון משמאל, דוד המלך יושב בכס מלכותו ושומע את הבשורה על מרד אבשלום בנו. מימין, אבשלום משתעשע עם פילגשי אביו. בחלק התחתון, תומכי דוד האבלים נפרדים ממנו ליד שער העיר.
מימין דוד עולה במעלה ההר יחף וחפוי ראש; שמעי סוקל אותו באבנים ואבישי מבקש להרוג את שמעי, ואילו ציבא, משרתו של מפיבושת נכד שאול, מביא למלך ציוד לדרך.. 

מקור: שמואל ב` ט"ו - ט"זשמואל ב` ט"ו - ט"ז
איור צבע   |  32.5 x 29
מוזיאון ג`. פאול גטי, לוס אנג`לס
תאריך : 1245 - 1255  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון