נשים בספר שופטים II

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f.13v) : סיפור בת יפתח
שלוש סצינות מסיפור בת יפתח:
א. יפתח שב כמנצח מן המלחמה, רכוש על סוס ומלווה בשלושה חיילים חמושים. בתו מקדמת את פניו בתוף מרובע בשער העיר, יחד עם שתי נערות.
ב. בת יפתח מקוננת על בתוליה יחד עם שבע בנות לוויתה. כולן סופקות כפים בתפילה ועומדות על גבעה עם עץ וצמחיה.
ג. בת יפתח כורעת לפני המזבח בכפים צמודות, שעה שיפתח לופת את שיערה ומניף חרב מעל צווארה. מאחורי בת יפתח עומדות שלוש נשים מקוננות, שאחת מהן מכסה עיניה ברעלה.

מקור: שופטים י"א
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון