נשים בספר שופטים II

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f. 016va): הלוי שב עם הפילגש המתה; הלוי מבתר את הפילגש לנתחים
משמאל: הלוי שב עם גופת הפילגש, המוטלת על גבו של חמור. חמישה גברים עומדים לצד הלוי (בכובע), אשר אוחז בידו שוט לדרבון החמור.
מימין: הלוי, החבוש בכובע, מניף את חרבו מעל גופתה העירומה של הפילגש, השרועה על שולחן כשמתניה גדועים וקרביה נשפכים מתוכם. זרועה ורגלה הגדועות נופלות ארצה, בעוד שתי הדמויות הימניות מחזיקות בראשה ובזרועה הכרותים והדמות השמאלית מצביעה עליה.

מקור: שופטים י"ט
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון