נשים בספר שופטים II

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f. 016ra): איש לוי מתארח אצל האיש הזקן מן הגבעה; הפילגש מובלת החוצה
משמאל: הלוי ופילגשו המכוסה בצעיף סועדים יחד עם מארחם, האיש הזקן מן הגבעה, ועם בתו. לפני השולחן כורע משרת ופורס לחם בסכין.
מימין: הפילגש מובלת משער בניין בראש מורכן על ידי האיש הזקן לעבר חמישה אנשים חמושים. הזקן מצביע על הפילגש והאנשים מגיבים במחוות.  

מקור: שופטים י"ט
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון