נשים בספר שופטים II

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f. 015vb): איש לוי פוגש באיש הזקן מן הגבעה
הלוי, החבוש בכובע, ופילגשו העטופה בצעיף, מובלים יחד עם משרתם על ידי איש לבוש ברדס אל שער ביתו. הלוי והפילגש נושאים ארנקים ומטות ומלווים על ידי שני חמורים.

מקור: שופטים י"ט
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון