נשים בספר שופטים I

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f. 012va): סיסרא מקבל חלב מיעל; סיסרא נהרג בידי יעל
שלושה שלבים במעשה יעל וסיסרא:
משמאל: סיסרא, החובש כתר והחמוש בחרב, לוגם חלב מגביע שמגישה לו יעל.
במרכז: סיסראשוכב במיטה כשהוא מכוסה בשמיכה מתחת לוילון. יעל, שעומדת מעליו, נועצת יתד בראשו ומניפה מקבת בידה השניה.
מימין: יעל מביטה אל ברק ושלושת חייליו החמושים ומורה להם על סיסרא המת כשבידה המקבת.

מקור: שופטים ד`
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון