נשים בספר שופטים - הקרבת גברים

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f. 012rb): הקרב נגד סיסרא
דבורה הנביאה רוכבת על סוס לבדה ומנהיגה את צבא הפרשים הישראלי במלחמה נגד סיסרא. מימין ניתן לזהות את דמותו המותקפת של סיסרא, האוחז בחרב בידו הימנית וחובש כתר לראשו.

מקור: שופטים ד`
איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון