מעשה בראשית

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן (m638, f.1r): הבריאה, היום השני
: האל הבורא עומד בחלל ואוחז בכדור גדול שבו נראים מים, שמים ולהבות. מעל האל מתעופפים ארבעה מלאכים אשר מגיחים מחומות העיר השמיימית ומריעים לאל על פועלו.

מקור: בראשית א`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון