אמן לא ידוע   -  
ביבליית מורגאן ( m638, f. v33): הסיפור של אביגיל

ברגיסטרים העליונים דוד וחייליו ,כולם לבושים שריון, מתקרבים אל אביגיל שמלווה על ידי שתי נשים, נער, ושני חמורים. ברגיסטר התחתון משמאל אביגיל מלווה על ידי שתי נשים ומדברת עם בעלה נבל עם ידה הימנית מורמת כאשר נבל יושב בכסא. ברגיסטר התחתון מימין אביגיל מתכופפת מעל בעלה המת ומחזיקה בידיו בזמן ששתי נשים מתאבלות מאחוריה


איור צבע
ספריית פירפונט מורגאן, ניו יורק
תאריך : 1245 - 1255  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון