אמן לא ידוע   -  
ביבליית מוטייה-גרנוול (Add. 10546, f.25v ) : משה מקבל את לוחות הברית

ברגיסטר העליון, משה עומד על הר סיני הבוער ומקבל את הלוחות מיד אלוהים המוקפת במלאכים והיוצאת מהשמיים שירדו כמעט אל פסגת ההר. יהושע עומד מרחוק. ברגיסטר התחתון, משה עומד מול בני ישראל וקורא מתוך הלוחות כאשר יהושע עומד מאחוריו.


מקור: שמות כ"ד  |  פרשה: משפטים
איור צבע   |  53 x40
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 820 - 843
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון