סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
ביבליית מוטיאר-גרנדוול (Add. 10546, f. 5v) : אדם וחוה
ארבעה פאנלים מתארים את סיפור גן העדן. בפאנל העליון, אלוהים מרדים את אדם ומוציא צלע כדי לבנות ממנו את חוה. בפאנל השני, אלוהים מציג את חוה בפני אדם ומורה לזוג שלא לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע. בפאנל השלישי, חוה מקבלת פרי מן הנחש ומגישה גם לאדם; בימין הפאנל הזה, שניהם מתכסים וכל אחד מאשים את זולתו במחוות ידיים. בפאנל התחתון, משמאל הם מגורשים מגן העדן על ידי כרוב, ומימין הם מתוארים בתפקידיהם החדשים כאם וכעובד אדמה.

מקור: בראשית ב` - ג`, בראשית  |  פרשה: בראשית
איור צבע
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 820 - 842
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון