מעשה בראשית

אמן לא ידוע   -  
ביבליית "לואי הקדוש": אלהים כבנאי היקום

אלהים בדמות אדם עטור הילה, היושב על כס מלכות מוקף מלאכים, מחזיק את היקום בידו השמאלית לפני גופו. בעזרת מחוגה בידו הימנית הוא מעצב את היקום.


מקור: בראשית א`, בראשית; ישעיהו מ`; איוב "ח  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
מוזיאון הכנסיה הראשית, טולדו
תאריך : 1252 - 1270
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון