מעמד הסנה

אמן לא ידוע   -  
ביבליית זורג: משה מקבל את לוחות הברית

בצד ימין, מתוך הסנה ישו עטור ההילה מוסר את הלוחות למשה, בעל קרניים, הכורע לפניו. בצד שמאל, משה מציג את הלוחות לפני שני אנשים הכורעים לפניו. זוהי הכלאה של סיפור הסנה וסיפור מתן תורה


מקור: שמות ג,  |  פרשה: שמות.
חיתוך עץ

תאריך : 1477
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון