סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
ביבליית ויויאן (Latin 1, f. 10v): יצירת אדם וחוה, הפיתוי והגירוש מגן העדן

 שורה עליונה, אלהים משוחח עם האדם, אלהים מפיל על האדם תרדמה, אלהים מציג את חוה לאדם.

שורה אמצעית, חוה משוחחת עם הנחש והאדם אוכל מן הפרי, הזוג מתחבא, אלהים נוזף בזוג.

שורה תחתונה:  הזוג מגורש מן הגן ע"י מלאך, חוה מטפלת בילדים ואדם עובד את האדמה.

 

שימו לב: יש לחפש במקור התמונה לפי Latin 1, f.10v


מקור: בראשית ב' - ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 850  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון