אמן לא ידוע   -  
ביבליית העניים (Codex Palatinus Latinus 871, f. 15r.): וסף/ישו/יונה

שלוש תמונות טיפולוגיות: בימין, יונה נשלך הישר אל תוך לוע הדג שמחכה לו בים. באמצע, ישו מושם בארון המתים שלו משמאל, יוסף נשלך אל הבור


מקור: יונה א`
כתב יד מאוייר
הספריה האפסטולית, ותיקן
תאריך : 1425 - 1450
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון