קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
תנ"ך הדוכס מאלבה (68v – 69r): קריעת ים סוף
משמאל, למעלה: מזבח ואליל מצרי, המזוהה בטכסט כבעל צפון. מימין: מבט על של ים סוף עם 12 מסלולים שבהם עבר כל אחד משבטי ישראל. מימין, למטה: מרים ובנות ישראל שרות ומהללות את ה`. משמאל, למטה: משה ובני ישראל, מוגנים ע"י חומות מים ומלאך ומייצג את עמוד האש, שרים את שירת הים. משמאל, במרכז: מדבר שור המאוכלס ע"י נחשים, עקרבים וחיות רעות אחרות.

מקור: שמות י”ד-ט"ו; תרגום יונתן לשמות י”ד; שמות רבה כ"ד  |  פרשה: בשלח
איור צבע   |  40.5 x 29.5
ארמון ליריה, מדריד
תאריך : 1430
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון