אמן לא ידוע   -  
תנ"ך הדוכס מאלבה: יונה מושלך אל הים ובנינוה
ברגיסטר העליון, יונה מושלך לים ישר לתוך פיו של הדג. מימין הדג מקיא אותו אל היבשה. ברגיסטר התחתון משמאל, יונה יושב על ליד קיקיון מול העיר נינווה. מימין, מלך נינווה כורע בתשובה מול כס מלכותו כאשר כתרו מונח עליו ונתיניו עומדים לבושים שק.

מקור: יונה א`, ג`
כתב יד מאוייר   |  40.5 x 29.5
ארמון ליריה, מדריד
תאריך : 1430
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון