סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
תנ"ך הדוכס מאלבה: גן עדן
השורה העליונה:
(משמאל) האל, הלבוש שמלה מהודרת ומוקף הילה, מפיח רוח חיים באדם כשהוא אוחז בצווארו. אדם העירום יושב לפני האל כשהוא עוד גולם: איבריו שמוטים ומבטו זגוגי. האל מחזיק בחוה, אשר נבראת מצלעו של אדם הישן על הארץ.
(מימין) אדם וחוה כורעים ברך בידיים צמודות מול האל, אשר עומד מולם ומורה להם לא לאכול מפרי עץ הדעת, אשר נישא מאחוריהם.
השורה האמצעית: (משמאל) הנחש, המפותל סביב עץ הדעת, משדל את חוה לטעום מן הפרי. חוה אוחזת בידו של אדם, העומד מאחוריה במרחק ניכר, המעיד על היסוסו והסתייגותו מן המעשה.
 (מימין) אדם וחוה יושבים על האדמה ומתחבאים. האל, פונה אליהם מן השמים ומורה באצבעו על החטא שנעשה קודם לכן. אדם מסביר ומתרץ שעה שחוה נשארת בשתיקתה.
השורה התחתונה: (משמאל) אדם וחוה מובלים ע"י מלאך אוחז חרב מחוץ לגן העדן כשמבושיהם מכוסים בעלים גדולים. מאחוריהם נראה מבצר גדול המתייחס לשער העיר שממנה הם מגורשים.
(באמצע ומימין) אדם וחוה המגורשים נראים כשלגופם בגדים. חוה יולדת את בנם הראשון בעוד אדם מנכש עשבים מאחוריה.

מקור: בראשית ב` - ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע
ארמון ליריה, מדריד
תאריך : 1430
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון