סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
ביבליית במברג (Msc.Bibl.1, f. 7v): בראשית
 סיפורם של אדם וחוה בגן עדן:
רצועה עליונה: משמאל, האל, המוצג מכונף ועטור הילה, יוצר את האדם; משמאל, האדם נותן שמות לבעלי החיים .
רצועה שניה: משמאל, האל רוכן על האדם הישן. מרכז שמאל, האל מציג את האישה בפני האדם. מרכז, ימין, הנחש מעביר פרי מן העץ אל האישה, המעבירה אותו אל האדם. מימין, האדם והאישה מתכסים בעלים.
רצועה שלישית: משמאל, האל מאשים את אדם, ואת האישה אשר מעבירים את האשמה אל והנחש, הזוחל כעת לרגלי העץ, שעליו הפכו משוננים. מימין, מלאך אלוהים נושא חרב מגרש את האדם והאישה מן הגן.
הרצועה הרביעית: משמאל, יד האלהים מונפת כלפי האדם העובד את השדה. מימין, ליד האל,האישה יושבת על כיסא ומחזיקה בתינוק.  במרכז, נראה אדם הרוכן מעל דמות אדם עטוף תכריכים.

מקור: בראשית ב` - ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
ספריית המדינה, במברג
תאריך : 800 - 900
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון