אמן לא ידוע   -  
ביבליית ארסנל (MS 5211 f. 68r): חיי משה
למעלה: מתן תורה – משה, המחזיק בלוח, כורע לפני דמות האל; משה מוסר את התורה לבני ישראל.
באמצע: משה ממנה ליורשו את יהושע, הכורע לפניו בלבוש לוחם; משה עולה להר נבו
למטה: שתי דמויות עוטפות את גופת משה בתכריכים מעל ארון קבורה בפני העם המתאבל.

מקור: שמות ל"ד; דברים ל"א ;דברים ל"ד
איור צבע
ספריית הארסנל, פריז
תאריך : 1250 - 1254
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון