אמן לא ידוע   -  
ביבליית ארסנאל (Fr 5211, f.364) : תמונות מסיפורה של רות
שש תמונות מסיפור רות: 1) נעמי ואלימלך עוזבים את בת לחם עם שני בניהם, 2) נעמי נשארת עם שני בניה וכלותיה המואביות לאחר מות אלימלך, 3) רות נשבעת להישאר עם נעמי כאשר ערפה נשארת במואב, 4) רות מזוהה ל בועז כאשר היא מלקטת בשדותיו, 5) רות מתכסה לרגלי בועז הישן בגורן, 6) בועז ורות עומדים עם נעמי.

מקור: רות א` - ד`
איור צבע   |  28.5 x 20.2
ספריית ארסנאל, פריז
תאריך : 1250 - 1254
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון