משפחת האבות

דיריק באוטס   -  
תמונת המזבח של המנחה הקדושה: אברהם ומלכיצדק
מלכיצדק, מלך שלם, מקדם את פניו של אברהם בלחם וביין. אברהם, לבוש שריון לאחר נצחונו במלחמת ארבעת המלכים, כורע לפניו. ברקע נראים כוחותיו של אברהם, השבים מן הקרב.

מקור: בראשית י"ד  |  פרשה: לך לך
שמן על בד
סינט-פיטרסקירק, לובן
תאריך : 1464 -  1467
יצירות נוספות של דיריק באוטס
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון