סיפור גן עדן

מאייסטר ברטרם   -  
תמונת המזבח של גרבאו: אדם וחוה

תמונות מסיפור אדם וחוה. למעלה, חוה נוצרת מתוך צלע האדם; אלוהים מזהיר את שניהם (!) שלא לאכול מהפרי האסור; נחש בעל ראש אדם מציע להם פרי והם אוכלים ;למטה, אלוהים מוכיח אותם; מלאך מניף חרב ומגרש אותם מן הגן; הם עוסקים בעבודותיהם אריגה וחקלאות


מקור: בראשית ב-ג  |  פרשה: בראשית
טמפרה על עץ   |  172 ׳x 169
אולם האמנות, המבורג
תאריך : 1375 -  1383
יצירות נוספות של מאייסטר ברטרם
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון