מעשה בראשית

מאייסטר ברטרם   -  
תמונת המזבח מגראבאו: הבריאה

שישה פאנלים מתארים את בריאת העולם  על פי פרשנותו של אוריגינס, אב הכנסייה. בפאנל הראשון, המלאכים המתמרדים מגורשים מן השמים אל הארץ.  בשני, מוצג דבר האלוהים בצורת כדור עם פרצופו של ישו.  בפאנל השלישי מתוארת בריאת גרמי השמים (ביום הרביעי), ואילו בפאנל הרביעי נבראה בצמחיה (ביום השלישי!).  החיות (וגם העופות והדגים!) נבראות בפאנל החמישי והאדם נוצר מתוך עפר האדמה בפאנל האחרון.  בכל, אלוהים מתואר כאדם לבוש אדום המברך במחוות ידיים את ברואיו. 


מקור: בראשית א` - ב`  |  פרשה: בראשית
טמפרה על עץ   |  720 x 180
אולם האמנות , המבורג
תאריך : 1375 -  1383
יצירות נוספות של מאייסטר ברטרם
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון