סיפור גן עדן

יאן ון אייק   -  
תמונת המזבח בגנט (הערצת השה) – אדם וחווה
בשני קצוות תמונת מזבח גדולה, עומדים אדם וחוה הלומים ומתכסים, לאחר אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע, המתואר כאתרוג עדיין בידי חוה.

מקור: בראשית ג, בראשית  |  פרשה: בראשית
שמן על בד   |  שלם כנפיים פתוחים: 350 x 461 ; אדם: 212.9 x 37.1; חווה: 213.3 x 32.3
כנסיית סנט באבו, גנט
תאריך : 1432
יצירות נוספות של יאן ון אייק
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון