פיארו די פוצ`יו   -  
תמונות מסיפור קין והבל

סיפור קין והבל עם תוספות מדרשיות מתקדם משמאל לימין. מנחת קין נדחית, בעוד מנחת הבל בוערת אלהים מדבר עם קין, המביע הכנעה.קין מרים אלה להרוג את הבל. למעלה, אלהים מאשים את קין ומגרש אותו. מימין, למך יורה חץ בקין בשגגה ומכה במשרתו הרשלן


מקור: בראשית ד  |  פרשה: בראשית
פרסקו
קמפו סנטו, פיזה
תאריך : 1390
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון