עקדת יצחק

בנימין שניאור גודיניץ   -  
תמונות מחיי יצחק

אחד משלושה ציורים שהוקדשו לדון יצחק אבואב. מימין, אברהם ויצחק, אשר כורע על המזבח לשמאלו של אביו בתנוחת תפילה, נושאים עיניים אל מלאך זעיר היוצא מתוך ענן ולידו המילים: "תמים תהיה עם ה' אלהיך" (דברים, י"ח, יג). משמאל, אדם מכובד משגיח על זריעת שדהו ע"פ בראשית כ"ו 12.  קטעי ברכה נוספים מופיעים למעלה וסביב דלתות פתוחות במרכז הציור.


מקור: ברשית כ"ב; כ"ו  |  פרשה: וירא
שמן על לוח
המוזיאון היהודי, לונדון
תאריך : 1681
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון