סיפור המבול

דן רובינשטיין   -   תיבת נח
קשת התקוה, המקשרת את המבול והעורב משמאל עם היונה ואשכול ענבים מימין, נראית מעל אותיות המילה תיבה.

מקור: בראשית ח` - ט`  |  פרשה: נח
רישום צבע כהכנה לויטראז`
בית חולים משגב לדך, ירושלים
תאריך : 1990  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון