סיפור המבול

רמברנדט (ון ריין)   -   תיבת נח
נח מזמן את אשתו לעלות לתיבה ובניו ונשותיהם עומדים בתור ליד הכבש.

מקור: בראשית ז`  |  פרשה: נח
רישום דיו וצבע מים
מכון האמנות, שיקגו
תאריך : 1660
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון