מעשה בראשית

ג'ודית ג'ונס   -   תיאמת
תיאמת מוצגת כיצור בעל גוף אשה, זנב נחש, ושיער נחשי. באזור בטנה מופיע כדור הארץ, והיא מותחת את זרועותיה לעבר השמיים המכוכבים מעליה.

מקור: בראשית א`  |  פרשה: בראשית
הדפס אבן   |  92 x 61.5

תאריך : 1985  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון