חלום יעקב

אמן לא ידוע   -   תחריט פלמריון
אדם בחלוק ארוך כורע ברך ומשרבב את ראשו, כתפיו וזרועו הימנית מבעד לפירצה שנפערה בין השמים זרועי הכוכבים ובין הארץ. מעבר לפירצה מתגלית ספירה של כוכבים מסתובבים, להבות אש ועננים. מאחורי האיש נראה נוף ארצי של צמחיה ושמש זורחת.

פרשה: ויצא
תחריט

תאריך : 1888  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון