מעשה בראשית

יוהאן גאורג ואכטר   -  
תורת שפינוזה ביהדות: אדם קדמון ברחם האין סוף
מתוך המעגלים הקונצנטריים של האין סוף, האלהים הנסתר, בדמות רחם עד, יוצא אדם הקדמון, היישות המוחשית הקמאית, כקרן אור.

מקור: בראשית א`  |  פרשה: בראשית
איור
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1699
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון