רב האמן של תולדות העולם   -  
תולדות העולם בשירה (Cgm. 5, f. 29r): מגדל בבל
פועלים עמלים בבניית מגדל. פועל אחד מביט למעלה ואלוהים מופיע בשמיים.

מקור: בראשית י"א  |  פרשה: נח
איור צבע
ספריית מדינת ביירן, מינשן
תאריך : 1370  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון