אמן לא ידוע   -  
תהלוכת האלילים רכובים על בעלי-חיים
סנחריב מלך אשור סוגד למצעד של אלים המחזיקים בחפציהם הקדושים ועומדים על גבי בהמותיהם הקדושות. אל אחד יושב על כס מלכותו שמונח על גבי חיה.

מקור: שמות לב  |  פרשה: כי תשא
תבליט אבן
מלטאי, עירק
תאריך : 704 לפנה"ס -  681 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון