סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
תבליט על ארון הקבורה של פנפי: בעל המזון

נחש בעל רגלי אדם, המכונה אדון המזון,מגיש פרי לאל המצרי גב


מקור: בראשית ג  |  פרשה: בראשית
איור
מוזיאון הלובר, פריז
תאריך : 900 לפנה"ס - 700 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון