עקדת יצחק

מרדכי ארדון   -   שרה
שרה מקוננת את מות בנה יצחק, המוטל לרגליה. לבושה אדום, היא מרימה את ראשה לשמיים וזועקת בכאב. במישור האחורי,מתכופת דמות ליד סולם נפול או אולי פסי רכבת.

מקור: וירא, בראשית כ"ב; בראשית רבה נ"ח, 5; תנחומא וירא כ"ג  |  פרשה: וירא
שמן על בד   |  138x108
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1947
יצירות נוספות של מרדכי ארדון
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון