עקדת יצחק

אברהם אופק   -   שרה
שרה צומחת מעל מזבח בזרועות מונפות המזכירות קרני איל. שרה זועקת מול קרן ענקית שהיא גם קרן האייל וגם רם-קול עתיק. המיזוג בין שרה למזבח מציג את שרה כאחד הקורבנות במעמד העקדה.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פסל ארד

תאריך : 1982
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון